Členské příspěvky pro sezonu 2023/24

Členské příspěvky si může rodič zvolit dle možností a to:

A) Dítě je ročník narození 2015 a starší
Roční = 6500,-Kč
Pololetní = 3750,- Kč

v příspěvku je zahrnuta záloha na předsezónní soustředění, které je povinné.
Doplatek za soustředění 3500,- Kč bude do konce dubna 2024.

Slevy:
Druhé díte v klubu = -20%
Třetí dítě v klubu = – 50%
Hráč TJ BTL = -20%

 

B) Dítě je ročník narození 2016 a mladší
Roční = 5000,- Kč
Pololetní = 3000,- Kč
Záloha na soustředění (Dobrovolné) = 1500,- Kč

v příspěvku není zahrnuta záloha na soustředění.
V tomto věku je soustředění dobrovolné a rodič se může rozhodnout i v
průběhu roku.
Soustředění je možné zaplatit zálohou a poté doplatkem a nebo v dubnu
celou částkou.

Slevy:
Druhé díte v klubu = -20%
Třetí dítě v klubu = – 50%
Hráč TJ BTL = -20%
Hokejbal jako kroužek = -20% (dítě v této sezóně nebude jezdit na turnaje)

Způsob úhrady:

Variabilní symbol = rodné číslo dítěte
Zpráva pro příjemce = jméno a příjmení dítěte

Splatnost:

Pololetní – 30.9. a 31.3.
Roční – 30.9.

Generální Partneři