Individuální trénink s kondičním trenérem

Lukáš Honzík

Jako kondiční trenér pomáhám mladým sportovcům naplno rozvinout jejich talent. 

Již od svých 14 let jsem pomáhal jako asistent na trénincích karate. Postupem času jsem se zaměřil zejména na rozvoj pohybových schopností mládeže obecně a začal se v této oblasti vzdělávat. 

Absolvoval jsem vysokoškolský obor Sportovní a kondiční specialista a neustále se rozvíjím jak u domácích, tak zahraničních odborníků. 

Mám zkušenosti s reprezentacemi ledního hokeje (U18), skoku na lyžích (U21), karate (U18) a dalších sportů (tenis, florbal, fotbal atd.).  

Má práce ovlivňuje nejen tělesný rozvoj dětí, ale má také přesah do běžného života, což vnímám jako velkou zodpovědnost. Z tohoto důvodu je pro mě důležitý i psychologický vývoj mládeže, a to zejména během dospívání. 

Další informace o Lukášovi a jeho tréninkových programech naleznete na jeho stránkách: https://lukashonzik.cz