Školní kroužky

Za podpory ČMSHB je v Liberci možné konat kroužky ve školách. 

Jedná se o kroužek, který je v rámci školy a je určen pro děti prvního stupně. 

Kroužek se koná na hřištích ZŠ a to jak na venkovním, tak v tělocvičně. Vždy, dle počasí. 

Kroužek můžeme otevřít, pokud se přihlásí 10 a více dětí, kteří mají možnost si zkusit hokejbal, hrát ho a případně se přidat do klubu HBC Liberec.

Nyní spolupracujeme se ZŠ Ostašov, kde kroužek probíhá od roku 2019.

· Cena kroužku za pololetí je 500,- Kč

· Organizace 15 lekcí za pololetí v definovaném školním roce

· Kroužek je organizován v časech školní družiny (13:00 – 16:00) v areálu uvedené základní školy pro děti prvního stupně.

 

Pokud chcete své dítě do kroužku také přihlásit, tak nás stačí kontaktovat. 

O kroužky se stará předseda klubu Jiří Dušek, 774 350 610