Školní kroužky

Za podpory ČMSHB je v Liberci možné konat kroužky ve školách.
Jedná se o kroužek, který je v rámci školy a je určen pro děti prvního stupně.
Kroužek se koná na hřištích ZŠ a to jak na venkovním, tak v tělocvičně. Vždy, dle počasí.
Kroužek můžeme otevřít, pokud se přihlásí 10 a více dětí, kteří mají možnost si zkusit hokejbal, hrát ho a případně se přidat do klubu HBC Liberec.

Nyní spolupracujeme se ZŠ Ostašov, kde kroužek probíhá od roku 2019.

  • Cena kroužku za pololetí je 500,- Kč

  • Organizace 15 lekcí za pololetí v definovaném školním roce

  • Kroužek je organizován v časech školní družiny (13:00 – 16:00) v areálu uvedené základní školy pro děti prvního stupně.

Pokud chcete své dítě do kroužku také přihlásit, tak nás stačí kontaktovat.


O kroužky se stará předseda klubu Jiří Dušek, 774 350 610

Fotografie z minulých let

Generální Partneři