Soustředění

Na konci prázdnin je potřeba řádně se připravit na novou sezónu.
Soustředění probíhá formou příměstského tábora, kde harmonogram volí trenér.
Snažíme se kondičně připravit na novou sezónu, ale hlavně stmelit partu, která se celé prázdniny neviděla.

Termíny pro sezónu 2022/2023
Mikro, Mini a přípravka:  15.8. – 19.8. 2022
Mladší a Starší Žáci: 22.8. – 26.8. 2022

Instrukce k platbě:

Cena Soustředění: 2500,- Kč

Nevratná záloha: 1000,- Kč (je třeba uhradit do konce března)

Účet: 2501877205/2010 VS: Rodné číslo dítěte Poznámka: Soustředění + Jméno dítěte

Harmonogram rodičům sdělí trenéři cca měsíc před termínem soustředění.